Phát triển phụ trợ là đáy của tảng băng chìm. Nó là phần chính không thể nhìn thấy của một ứng dụng di động và / hoặc web. Điều đó cũng tiêu tốn một phần quan trọng hơn của toàn bộ ứng dụng.

Sơ lược về những gì nó bao gồm là dữ liệu được lưu trữ, logic và quy tắc nghiệp vụ cũng như kết quả cần được tính toán. Phát triển phụ trợ là mã hóa phi thẩm mỹ. Nếu phần phát triển giao diện người dùng mã các nút để truy xuất dữ liệu, thì phần phát triển phần phụ trợ sẽ mã hóa dữ liệu cần tìm nạp từ cơ sở dữ liệu ứng dụng để gửi lại cho khách hàng.

What Is Backend Development, Anyway?

It organizes system logic

Phát triển phụ trợ tạo ra một hệ thống được thiết kế theo kiến ​​trúc mà bạn có thể chạy và bảo trì một cách hiệu quả. Cả phát triển phụ trợ và giao diện người dùng thường làm việc cùng nhau để tạo ra các khuôn khổ giúp ứng dụng di động chạy trơn tru.

Backend Development consists of web infrastructure like:

  • Databases lưu trữ thông tin có được từ ứng dụng. Đó là cách bạn truy cập tài khoản ngân hàng của mình từ ứng dụng dành cho thiết bị di động và số dư của bạn phản ánh.
  • Server scripts là hướng dẫn trong mã lệnh cho các chương trình phải làm gì. Đây là tập hợp các mã để một trang web hoặc ứng dụng phản hồi với các hành động và lệnh.
  • APIs (Application Programming Interface) là các quy trình, giao thức và công cụ như một công cụ giao tiếp cho các ứng dụng. Một ví dụ về API là khi bạn chia sẻ bài viết hoặc hình ảnh từ Twitter lên Facebook. Đây là API cho phép chia sẻ chéo.

It is problem-solving

Phát triển phụ trợ là giải quyết vấn đề mà bạn thường ghét ở trường tiểu học. Đó là giải quyết dữ liệu nào đi đến thành phần nào và đảm bảo rằng nó không gặp các lỗi có thể xảy ra.

Điều đó không đơn giản như việc chọn màu sắc hoặc kích thước văn bản để phản ánh trên một ứng dụng; thay vào đó, thông tin nào sẽ được lưu trữ và chuyển giao.

Backend Development is responsiveness and speed

Nếu phát triển giao diện người dùng sử dụng các ngôn ngữ như HTML và CSS, thì phát triển phụ trợ sử dụng Java, PHP Ruby, Python và .Net.

Phát triển phụ trợ đảm bảo rằng các tính năng được nhúng trên ứng dụng phải thực hiện đúng mục đích của nó. Một ứng dụng chậm trễ sẽ khiến khách hàng quay lưng.

High-paying job

Phát triển phụ trợ được trả công xứng đáng từ những nỗ lực của một nhà phát triển. Công việc này là cần thiết đối với các trang web động như các nền tảng truyền thông xã hội, vì nó liên tục thay đổi.

Theo các trang web đáng tin cậy, một công việc phát triển phụ trợ thường trả ở mức $ 87k- $ 120k hàng năm.

It needs great skills in coding

Phát triển phụ trợ là mã hóa nặng và yêu cầu các kỹ năng như:

  • Python không dành riêng cho phụ trợ, nhưng nó sử dụng rất nhiều ngôn ngữ tập lệnh phía máy chủ. Nó là một ngôn ngữ mã hóa phổ biến được gọi là glue language vì nó cho phép front và backend hoạt động hài hòa với nhau.
  • PHP (Bộ xử lý siêu văn bản) thường được sử dụng để yêu cầu nội dung máy chủ. Khi bạn viết ba bài đăng blog mới, tập lệnh PHP chịu trách nhiệm xuất bản nó trên trang nhất blog của bạn.
  • Ruby on Rails là một ngôn ngữ lập trình chung. Người hâm mộ và người dùng yêu thích nó vì sự đơn giản của nó. Khung phần mềm của nó được viết sẵn và ở dạng mẫu mà các nhà phát triển phụ trợ có thể dễ dàng áp dụng và định dạng.
  • SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là ngôn ngữ để giao tiếp và quản lý cơ sở dữ liệu. Nó được sử dụng rộng rãi để cập nhật dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu hoặc lấy dữ liệu từ web và các ứng dụng di động.
  • REST (Chuyển giao trạng thái đại diện) và SOAP (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) là các công nghệ web liên quan đến API. Chúng là các nền tảng được xây dựng để quản lý các API.

Security

Do sự tương tác liên tục của back-end với dữ liệu, bạn có thể nhận ra nó quan trọng như thế nào. Điều này trở nên quan trọng hơn nhiều vì dữ liệu mà thiết bị giao tiếp là thông tin bí mật.

Ví dụ, thông tin chi tiết về tài chính, sức khỏe hoặc y tế. Để tạo ra các back-end an toàn, chúng tôi đề xuất các khuyến nghị sau: chỉ tuyển dụng các nhà phát triển có kỹ năng, sử dụng các liên kết được mã hóa (chẳng hạn như HTTPS phổ biến) và mã hóa cơ sở dữ liệu.

Scalability

Nếu chúng tôi nói về khả năng mở rộng của back-end, chúng tôi liên quan đến flexibility của khuôn khổ của nó. Điều quan trọng là phải kết hợp các mã mới (hoặc work questions, sử dụng các điều khoản cũ).

Những thay đổi bên trong ứng dụng không chỉ là không thể tránh khỏi mà còn được khuyến khích. Người dùng thay đổi, yêu cầu thay đổi, mô hình thị trường thay đổi. Vì vậy, bạn phải xây dựng phần mềm và back-end của nó theo cách cho phép bạn và đồng nghiệp của bạn đáp ứng các nhiệm vụ nhất định.

Khi nói đến tăng trưởng back-end, các nhà phát triển tìm kiếm một ngôn ngữ đơn giản và nhanh chóng để kết hợp. Nó đặc biệt có liên quan bởi vì họ phát triển hầu hết các chương trình của ứng dụng trên back-end. Vì vậy, họ có thể phải xử lý nó nhiều lần.